همشهری استان ها

توی تحریریه جدید مشغول به کارشدم. باید اخبار را از استان ها جمع آوری کنیم و دارم فکر میکنم ما تمیتوانیم خبر ها را درست گیر بیاوریم یا اینکه واقعا توی استان ها اتفاقی نمی افتد؟ همه خبر ها توی تهران است؟

اصلا روزنامه نگاری محلی و شهرستانی چه جایگاهی دارد؟

جالبه که بعضی استان ها پر خبر و بعضی کم خبر هستند و بعضی هم بدون خبر

 

محمد سرابی

 mohammad sarabi

   محمد سرابی mohammad sarabi

/ 0 نظر / 13 بازدید