نوشت در وب(برای کلاس رسانه)

قضیه حوصله مخاطب باسرعت و حجم رسانه نسبت معکوس دارد. در تلویزیون 6 کاناله درجه تحمل تماشاگر  بیشتر از ماهواره 300 کاناله است. اینتر نت هم بدتر از جفتشان چون قدرت جستجو برای هر فرد  قائل می شود با ید مراقب باشی خواننده را از دست ندهی.یعنی پر گویی نکن.البته ریز ریز نوشتن ممکن است در خواننده این حس را ایجاد کند که چیزی برای گفتن نداری

لینکهای یکی دو نمونه سایت که طراحی بدی هم ندارند در ستون سمت چپ اینجامی بینید. در سایت امروز -کانون دوم خردادیها- البته اگر فیلتر نشده باشد . صاحبان سایت نوشته های زیادی دارند که فقط  چند خط اول نوشته را در صفحه اول می گذارند

/ 0 نظر / 12 بازدید