سایتهای خبری(برای کلاس رسانه)

اگر سایت خبری موفق فارسی سیاسی جناحی را واجد ویژگیهای زیر بدانیم

پر بیننده تاثیر گذار و شایعه پراکن در مواقع لازم- سریع و بدون pdf و عکسهای بزرگ- تیتر ها ومتن جذاب- منابع موثق و دسترسی به نشتیهای سیاسی- گرافیک ساده برای مخاطب

بین سه سایت روزنا ، بازتاب و رجا شما کدامیک را انتخاب می کنید

 is?lX2b54zDKZF8wTBnNN4qjyO0x5YbWsxJe6ppvmYUONAis?Uawx4gQcZXQM1B8wzP2fiAa5Llj07kJg6K07nQLwh1wis?LFeeHe1XK4-ygPISyY84V3_6En_LWFI5tJDbxfeWsug

/ 0 نظر / 9 بازدید