برای کلاس رسانه

صدام سرانجام اعدام شد. انتظار ميرفت صحنه جشن مردم ايران هم از تلويزيون پخش شود ولی انگار ملت غير از شايعه ساختن در باره اينکه  اين اعدام توطئه است وبدل صدام را کشته اند وهنوز خودش زنده است و هزار جور حرف مفت کار ديگری ندارند.از وقتی صدام را دار زده اند از ده نفر شنيده ام که اعدام اورا باور نمی کنند.26.gif

 

 

کيت اليسون نماينده کنگره آمريکا ميخواهد با قرآن سوگند نمايندگیکیت الیسون بخورد .قرآنش هم يک نسخه قديمی موجود در کتابخانه کنگره است.اين قرآن را جفرسون سومين رييس جمهور آمريکا به کنگره هديه کرده.اليسون متولد ديترويت دورگه و البته جمهوريخواه است

 

 

 

تحقيقم در باره اينکه معتادان به کراک را در مرده شوی خانه نمی شورند.در شماره ۱۰۱ همشهری جوان(۱۶ دی)چاپ شده .اخرش فهميديم که  کراکی ها ميتوانند به شسته شدن پس از مرگ دلخوش با شند. نترسيد بابا بکش خوش باش. در همشهری آنلاين بخوانيد 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
داستان‌گو

قطعن او را برای در ترشی انداختن زنده نگه داشته اند/.