کاخ رویا‌ها - اسماعیل کاداره

اداره رویا‌پردازی

نگاهی به کتاب « کاخ رویا‌ها» نوشته اسماعیل کاداره

محمد سرابی

«مارک عالم» مرد جوانی از یک خانواده با اصل و نسب و پر افتخار با معرفی‌نامه‌ای در جیب به «تابیر ساراییل» می‌رود؛ جایی که رویا‌های رعایای سلطان عثمانی تفسیر می‌شوند.

نویسنده آلبانیایی تبار این کتاب «اسماعیل کاداره» جزییات صحنه و شخصیت‌ها را به دقت توصیف کرده است.کاخ رویا‌ها که شبیه به معابد بزرگ و فراموش شده است و راهرو‌های خالی و بدون نشانه‌ آن بارها باعث گیج شدن مارک می‌شود در واقع یک ساختمان اداری در وسط شهر است و مثل هر اداره دیگری بخش پذیرش، انتخاب، تفسیر و بعد بایگانی دارد. کل اداره بر اساس این نظریه ساخته شده است که تعبیر خواب موضوعی کاملا جدی است و برای اینکه بشود از راه آن آینده را پیش بینی‌ کرد باید خواب‌های همه مردم کشور را جمع و تدوین کرد. همه مردم حتی روستاییان مناطق دور افتاده هم خواب‌هایشان را برای نمایندگان محلی سازمان تعریف می‌کنند تا به دست اداره مرکزی برسد. انبوهی از نوشته‌ها که به شکل پرونده‌های ضخیم در آمده است دائما دسته بندی، ارسال و بررسی می‌شوند. قسمت زیادی از این رویا‌ها طی روند اداری کنار می‌روند اما بخش باقیمانده اگر مهم محسوب شود می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تاثیر بگذارد.

مارک خیلی سریع‌تر از آنچه که تصور می‌‌کند استخدام می‌شود و کارش را شروع می‌کند اما بیشتر اوقاتش به این می‌گذرد که بفهمد در تابیر ساراییل واقعا چه می‌گذرد؟کارمندان اگر چه برنامه کاری دقیق و آزار دهنده‌ای دارند - مانند اینکه دست جمعی و در زمان مشخصی قهوه بخورند – اما از روابط معمول میان کارمندان و گروه‌های کاری هم بی‌بهره نیستند و هر بخش خودش را مهمترین قسمت اداره می‌داند.

رمان کاخ آرزو‌ها انتقادی از حکومت‌های تمامیت‌خواه است و نه تنها بوروکراسی بلکه هراس بیمارگونه این دولت‌ها از نفوذ اندیشه‌های مخالف را به تصویر می‌کشد. اگر چه در رمان به صراحت از پادشاهی عثمانی نام برده می‌شود اما این کتاب به محض انتشار در سال 1981 در کشور کمونیستی آلبانی ممنوع شد.

روزنامه اعتماد – ضمیمه کرگدن – 9 تیر 94

/ 0 نظر / 47 بازدید